ประกาศกลุ่มงานศัลยกรรม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ประกาศกลุ่มงานศัลยกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท จำนวน 1 อัตรา

 

ประกาศรับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) กล