ประกาศศูนย์มะเร็ง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ประกาศศูนย์มะเร็ง โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 400 บาท

 

สมัครได้ที่ ศูนย์มะเร็ง ชั้น 6 อาคารรังสีรักษาและเคมีบำบัด (ตรงกันข้ามเรือนจำกลางขอนแก่น) ในวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566

 

ประกาศรับสมัครงานศูนย์มะเร็ง Page 0003