ประกาศกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค

ประกาศกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้า