ประกาศกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานรายโรค

ประกาศกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานรายโรค

 

44F1A04F96B6DDF7E09B6A79E6F98AC9F38581B2 ประกาศผลการคัดเลือก091066