ประกาศกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลขอนแก่น

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้

1.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ งาน Software จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้าง วันละ 800 บาท

  1. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ งาน Network and cyber security จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างวันละ 800 บาท
  2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ งาน Hospital Information system จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 800 บาท
  3. ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 500 บาท

 

CCF 000089