ประกาศกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา

 

Kkh54666