ประกาศกลุ่มงานเภสัชกรรมรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 3 ตำแหน่ง

 

ประกาศกลุ่มงานเภสัชกรรมรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างวันละ 1,200 บาท

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 3 อัตรา  ค่าจ้างวันละ 600 บาท

ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องยา  จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างวันละ 400 บาท

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลก.เภสัชกรรม1ธค