ประกาศกลุ่มงานเภสัชกรรม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

ประกาศกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานห้