ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลขอนแก่น รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลขอนแก่น

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศ

 

PR595959999