ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

สอบสัมภาษณ์วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ผู้มีสิทธิ์สั