ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

***โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือก มารายงานตัว ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ผู้ผ่านการคัด