ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท

 

 

Kkhhh9988