ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 650 บาท

 

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รับสมัคร นักว(1)