ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น

  • ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
  • สอบวันที่ 20 มิถุนายน 2566

 

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ผู้มีสิทธิ์สอ(1)