ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี

 

***โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

 

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ผู้ผ่านการคัด(1)