ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2566

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 400 บาท

 

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รับสมัคร พนัก