ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

 

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ผู้มีสิทธิ์สอ