ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

 

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ผู้มีสิทธิ์สอ