ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัว
ในวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2566