ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2567

 

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 800 บาท

 

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รับสมัคร นักว