ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สอบวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น.เป็นต้นไป

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ผู้มีสิทธิ์สอ