ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2567 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคมโรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ประจำปีงบประมาณ 2567

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างวันละ 500 บาท

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม รับสมัคร จพ.ทั