ประกาศงานกายอุปกรณ์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู รับสมัครเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์

ประกาศงานกายอุปกรณ์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู

รับสมัครเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่งช่างกายอุปกรณ์ จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 600 บาท

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2566 – วันที่ 11 ตุลาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)

ยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่งานกายอุปกรณ์ กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู อาคารกายอุปกรณ์ โรงพยาบาลขอนแก่น

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043-009900 ต่อ 1334

 

PR5555