ประกาศงานเวชนิทัศน์ฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่งนายช่างศิลป์

ประกาศงานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) โรงพยาบาลขอนแก่น

ตำแหน่งนายช่างศิลป์ อัตราค่าจ้างวันละ 500 บาท จำนวน 1 อัตรา

 

Untitled 20230202 111654