ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)

…….ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ และตำแหน่งเภสัชกร……

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)