ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

1.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์     2.ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด    3.ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์     4.ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานราชการ