ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล และ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค

ประกาศผลการสรรหาพนักงานราชการทั่วไป