ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ⭐⭐⭐

ประกาศผลการสรรหาพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล