ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (รายวัน)