ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศผลการสรรหา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ