ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

  1. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
  2. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
  3. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค
  4. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร

 

ประกาศผลการสรรหา พกส.