ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รพ.ขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล รพ.ขอนแก่น