ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งนายช่างเทคนิคประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือกรับย้าย รับโอนข้าราชการ