ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ มาดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพและนักสังคมสงเคราะห์ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือก พยาบาล นักสังคมฯ