ประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ และตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ

ประกาศผลการคัดเลือกข้าราชการ รพ.ขอนแก่น