ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรเข้ารับราชการกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม) โรงพยาบาลขอนแก่น

[meta_gallery_carousel slide_to_show="4" slide_to_scroll="1" autoplay="true" autoplay_speed="3000" show_title="false"]

ประกาศผลการคัดเลือกบุคลากรเข้ารับราชการกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 (เพิ่มเติม)