ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือก นักจัดฯ