ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ประกาศผลคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

 

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกจพ.เภสัชฯ8ธ