ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศผุ้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2