ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ