ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศผลการคัดเลือกนายแพทย์ วิสัญญี 2564