ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (จำนวน 7 อัตรา)⭐⭐⭐

ประกาศรับสมัคร พกส. ก.ย 65