ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหาร
และพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิในหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เครือข่ายโรงพยาบาลขอนแก่น

ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)
CUP โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 13,500 บาท (620 บาท/วัน)

คลิกที่นี่  https://www.kkh.go.th/wp-content/uploads/2021/08/ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม-รับสมัคร-นวก.ส1.pdf