ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2565

รับสมัครพยาบาล(รายวัน) กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน