ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) จำนวน 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน) จำนวน 1 อัตรา
ด้วย สำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างรายคาบในนำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานประจำสำนักงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โรงพยาบาลขอนแก่น
รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก นวก