ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก  โรงพยาบาลขอนแก่น

ตามที่กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น ได้เปิดรับสมัครบุคลากรตำแหน่งพนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน 1 ตำแหน่ง  ซึ่งได้มีการดำเนินการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  โดยผู้ผ่านการคัดเลือก ได้แก่

  1. นางสาวประภาพร หอมแพงไว้

ทั้งนี้ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลขอนแก่น จึงขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ดังกล่าว เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป