ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป้นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป้นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานบริการ