ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัว ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 และลำดับที่ 2 มารายงานตัว ในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น

 

Kkh5555