ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์

ประกาศกลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ โรงพยาบาลขอนแก่น

ขอให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ในลำดับที่ 1 เข้ามารายงานตัว วันที่ 3 เมษายน 2566 เวลา 08.00 น.

ณ ศูนย์รังสีรักษาและเคมีบำบัด กลุ่มงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลขอนแก่น

สอบถามเพิ่มเติมโทร 043-009900 ต่อ 5110

 

Kkhh262633