ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลขอนแก่น
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 – 3 มารายงานตัว
ในวันที่ 2 มกราคม พ.ศ.2567

 

ประกาศกลุ่มงานเวชกรรมสังคม ผู้ผ่านการคัด